Interior

12а Mogilevskaya17 Kalvariiskaya30 Gorodetskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya30 Igumenskiy trakt3-2 Nezavisimosti91 Dzerzhinskogo

3D tour


3D тур по кафе «Гараж»
на Могилевской, 12

3D тур по кафе «Гараж»
на Кальварийской, 17