12а Mogilevskaya17 Kalvariiskaya30 Gorodetskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya30 Igumenskiy trakt3-2 Nezavisimosti

Interior 91 Dzerzhinskogo