12а Mogilevskaya17 Kalvariiskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya30 Igumenskiy trakt3-2 Nezavisimosti91 Dzerzhinskogo

Interior 30 Gorodetskaya