12а Mogilevskaya30 Gorodetskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya30 Igumenskiy trakt3-2 Nezavisimosti91 Dzerzhinskogo

Interior 17 Kalvariiskaya