12а Mogilevskaya17 Kalvariiskaya30 Gorodetskaya2 Goretsdkogo54 Umanskaya3-2 Nezavisimosti91 Dzerzhinskogo

Interior 30 Igumenskiy trakt